FotoJet | Dekonstruktionens dåtid, samtid och framtid. Samtal 2