Dekonstruktionens dåtid, samtid och framtid. Samtal 4

15 maj 2023, kl: 18:00

Arr: Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys

Samtal 4: Gayatri Spivak och postkolonialism

Allt sedan den algerisk-franske filosofen Jacques Derrida i slutet av 1960-talet började ge ut sina banbrytande verk om det västerländska tänkandet och dess blinda punkter har ”dekonstruktionen” – det som skulle bli namnet på hans projekt – varit föremål för kontroverser, samtidigt som dess inflytande spridit sig över allt fler disciplingränser: inom filosofi och politiskt tänkande, inom litteraturteori, inom feministiska och postkoloniala studier, för att nämna ett fåtal.

I GFFP:s (Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys) filosofiseminarium för kommande vårtermin ägnar vi oss åt dekonstruktionen, hos dess upphovsman liksom senare ingångar fram till vår egen samtid. Vi frågar oss: vari består dekonstruktionens fortsatta aktualitet?

Varmt välkomna!
Seminariet består av fem träffar, med följande datum och teman:

Övriga träffar
5/6 – Catherine Malabou

Avgift: 200kr för medlemskap i föreningen + 200kr för själva seminarieserien (man behöver bli medlem för att delta)

För anmälan och frågor, mejla till filosofi@gffp.se

Vänliga hälsningar,
GFFP:s filosofigrupp genom Carl Magnus Juliusson.

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys