Den lyssnande kritikern: ett experiment

26 mars 2022, kl: 15:00

Arr: Kritikerlabbet

 

Ljudbokens roll i svensk litteratur tycks de senaste åren har svällt över alla bräddar. Men vad är egentligen ljudboken för sorts estetiskt objekt? Hur skiljer sig våra krav på talboken från de vi ställer på ljudboken? Vilka blir konsekvenserna av att betrakta ljudboken som bara ett i raden av bokformat, som vore den liktydig med en pocketbok? Vad händer med vår lyssning när vi samtidigt engagerar oss i andra sysslor?

Under våren kommer Kritiklabbet att genomföra ett projekt med namnet Den lyssnande kritiken, som syftar till att utforska möjligheterna för och utmaningarna i en litteraturkritik som tar ljudboken som utgångspunkt. Projektet består av fem experiment, som ska belysa ljudboksformatet ur olika vinklar; musikalitet, uppmärksamhet, dramaturgi, kroppslighet och politik.

Den 26–27 mars äger det första experimentet rum, i samarbete med Göteborgs Litteraturhus, och kommer att behandla ljudbokens förhållande till uppmärksamheten. Vad är det egentligen vi lägger märke till, när vi lyssnar på ljudande litteratur? Hur avgörande är inläsarens prosodi, betoning och pausering?

Inledningstalar gör UKON och därefter följer så väl egen lyssning, som samtal och middag. Ljudböckerna i fokus är Toni Morrisons Sula och David Lagercrantz Obscuritas.

UPPLÄGG OCH ANMÄLAN
Experimentet kommer äga rum 26–27 mars 2022, på Göteborgs Litteraturhus, start 15.00 och avslutas vid lunch på söndagen. Experimentet består av fyra delar: 1) två inledningar om röst och uppmärksamhet, 2) individuell lyssning på delar av Sula av Toni Morrison (inläsare Ewa Fröling) eller Obscuritas av David Lagercrantz (inläsare Gunnila Leining), 3) en gemensam middag och 4) en avslutande diskussion.

Deltagande är gratis men anmälan krävs, och platserna är begränsade.

För mer information om programmet och anmälan se denlyssnandekritiken.se
-eller skicka ett mejl till erik@kritiklabbet.se