Eva_Ohrner | Den psykiska sanningens problem – Om offer och förövare i Sofokles pjäs Kung Oidipus