Den psykoanalytiska världen - En utblick och ett samtal om vad mötet med psykoanalysen kan innebära

24 oktober 2022, kl: 18:30

Arr: Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum presenterar höstens första sittning med inbjudna gästerna från Svenska Psykoanalytiska Föreningen;

Alexandra Billinghurst leg. psykolog – leg. psykoterapeut – psykoanalytiker (IPA) och ordförande vid Svenska psykoanalytiska föreningen & Eva Tillberg leg. barn- och ungdomspsykoterapeut – handledare och lärare i psykoterapi – kandidat/postseminarist i Svenska Psykoanalytiska Föreningen.

De kommer att föra ett samtal utifrån titeln:
”Den psykoanalytiska världen – En utblick och ett samtal om vad mötet med psykoanalysen kan innebära.”

Som medlem i Psykoterapicentum är det fri entré för icke medlemmar 150 kronor. Begränsat antal biljetter så boka i tid.