305500917_3314019945550216_3263850665573366087_n | Den psykoanalytiska världen – En utblick och ett samtal om vad mötet med psykoanalysen kan innebära