anna | Den romska Förintelsen: Vem var Johann ”Rukeli” Trollmann?