Den siste poeten: om – och av – Paul Celan

27 maj 2015

Arr: Bokförlaget Daidalos

Paul Celan – som föddes av judiska föräldrar i Czernowitz i rumänska Bukovina 1920 och begick självmord i Paris 1970 – räknas som en av 1900-talets allra främsta poeter. Förintelsen spelar en avgörande roll i hans liv och verk – Celan klarade sig med en hårsmån undan nazisterna och skrev en av de mest kända texterna om Förintelsen, sorgebesvärjelsen ”Dödsfuga”. Men författarskapet handlar inte ”om” Förintelsen, utan om hela livssammanhanget av kärlek och natur, politik och öde efter Katastrofen. Själv menade sig Celan skriva som vore han den siste poeten.

Mikael van Reis och Björn Sandmark samtalar om Paul Celans liv och diktning med utgångspunkt i Mikael van Reis nyutkomna bok Den siste poeten. En essä om Paul Celans aska (Daidalos), den mest omfattande och djuplodande studie som hittills publicerats på svenska om författarskapet. Paul Celan och Lena Dahlén läser dikter.

Kl 18–20. Fri entré.