Den urbana fronten - relasefest

14 oktober 2015

Arr: Ord & Bild

Den urbana fronten. En dokumentation av makten över staden av Katarina Despotovic & Catharina Thörn

Tid: 18:00-

Det forna industriområdet vid Backaplan ska förvandlas till Göteborgs nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling. Författarna till den helt nyutkomna boken Den urbana fronten har granskat projektet och tagit reda på vad som egentligen döljer sig bakom begreppet hållbar stadsutveckling. Med hjälp av ett omfattande och unikt bildmaterial, offentliga dokument, intervjuer, text och refererat av händelser dokumenteras planeringens olika faser. Steg för steg synliggörs en stadsutveckling som gynnar vissa grupper på bekostnad av andra. Kvällen inleds med ett samtal mellan författarna och Mattias Hagberg, journalist och medlem i redaktionskommittén för Ord&Bild. Några utdrag från kommande kortfilmer om omvandlingen utlovas också.

Det bjuds på dryck och snacks. Varmt välkomna!

Releasen är ett samarrangemang mellan Arkitektur Förlag, Ord&Bild och Institutionen för Kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.

Läs mer om boken här.