Boksläpp: Destination Göteborg

12 april 2023, kl: 17:00

Arr: Bokförlaget Korpen

Att fly sitt land och möta ett nytt språk, nya traditioner och nya sociala strukturer är i dag en erfarenhet som präglar många svenskars liv. Trots det är just den erfarenheten inte särskilt väl dokumenterad, i alla fall inte i form av berättelser från migranterna själva.

I den aktuella boken Destination Göteborg står ett antal enskilda göteborgares berättelser i fokus. De intervjuades röster visar på olika aspekter av migration och de komplexa frågor som individen ställs inför när man tvingats lämna allt välbekant och finna sig tillrätta i ett helt nytt sammanhang. Medverkar gör bokens redaktörer Ratiba Hanoush, Charlotte Hyltén-Cavallius, Maria Löfdahl & Lena Wenner. Boken är rikt illustrerad med foton av Haky Jasim och andra.

Bokförsäljning och servering.
Alla Välkomna!