gffp3nov2016 | Det smutsiga heliga och det rena förnuftet – symptom i den samtida kulturen