Digital konferens för skandinaviska litteraturhus

12 november 2020

Arr: Göteborgs Litteraturhus och Nordiska litteraturhuset i Åmål

En konferens som samlar fristående litteraturhus i Skandinavien och andra litterära verksamheter som skulle vilja starta upp ett.

 

PROGRAM TORSDAG 12

Plats: zoom (anmälan till info@www.goteborgslitteraturhus.se)

 

13.00
Välkommen och tandempresentation
Sofia Gräsberg, verksamhetsledare Göteborgs Litteraturhus och Victor Estby, verksamhetsledare Bokdagar i Dalsland och Nordiska litteraturhuset i Åmål hälsar välkomna.

13.10
Runda 1 – förväntningar?
Eftersom den här konferensen delvis utgår från en stark tradition av folkbildning som till stora delar är gemensam för de tre skandinaviska länderna, så kommer vi under dessa två dagar använda oss av den kanske mest välkända formen av alla vad gäller folkbildningens rum och kunskapsbildande tradition: rundan. Detta sker i all enkelhet genom att deltagarna bjuds in att i tur och ordning får presentera sig och sin verksamhet utifrån ett par avgränsade frågor med syftet att skapa en gemensam utgångspunkt för kunskapsutbyte, vidare samtal och fördjupning.

I den första rundan vill vi helt enkelt veta vad ni som kommit förväntar er av den här konferensen? Vilka frågor och förhoppningar ni kommer (hit) med och vad ni vill få med er efter konferensens slut?

14.00 Paus

14.15
Caroline Löher – The Umbrella Brand of Literaturhaus

Keynote presentation by Carolin Löher, who recently defended her doctoral thesis Dachmarke Literatur – Die Literaturvermittlungsinstitution Literaturhaus in Deutschland und Skandinavien (The Umbrella brand of Literature. Houses of Literature in Germany and Scandinavia), which will soon be published.

How does different houses of literature portray themselves in the physical and digital realm, and what does these presentations tell us about contemporary literature and today’s literary dissemination? By using archive material, comparing and analyzing information and programme presentations from selected houses of literature in Germany (Berlin, Hamburg, Frankfurt, Göttingen) and Scandinavia (Copenhagen, Oslo, Bergen, Göteborg) this study provides some answers to these questions. The study offers a wide-ranging perspective of the Literaturhaus/Litteraturhuset in its entanglement with literary mediation, cultural politics and various interests of the book-market, creating insights into the history of the Literaturhaus as an institution.

Carolin Löher studied Scandinavian Studies, Modern German Literature and Business Administration in Freiburg and Reykjavík. For more than ten years she has been involved regularly in literary events primarily with and for a young audience. Between 2013 and 2016 she was a member of the Research Training Group “Literature and literary dissemination in the digital age” at the University of Göttingen. Since 2016 she is responsible for press and public relations at Literaturhaus Hamburg.

14.45
Diskussion i smågrupper 15 minuter. Sedan återkoppling till hela gruppen.
Samtalet sker primärt på engelska.

15.15 Paus

15.30
Runda två: vem och vilka är viktiga för oss, och vilka är vi viktiga för?
Presentera er verksamhet genom att beskriva vilka samarbeten och relationer som är viktiga för den. På vilka sätt är våra verksamheter och litteraturhus förankrade i städerna eller orterna vi verkar på? Vilka andra sammanhang eller partners är viktiga för att er verksamhet ska fungera och utvecklas?

16.15 SLUT DAG 1

FREDAG 13 NOVEMBER
9.00 Sammanfattning av föregående dag och presentation av dagens program.

Runda tre: Varför just litteraturhus?
Varför är det viktigt att ha ett hus för litteratur? På vilka sätt spelar det roll vad som tar plats i litteraturhuset eller i din verksamhet? Har det litteraturhuset du jobbar på/ din verksamhet någon särskild litterär profil eller inriktning? Vad tar ni fasta på när ni utvecklar er verksamhet?

10.00 Paus

10.15

Vägen till Osebol. Med bokens författare Marit Kapla och förläggare Anders Teglund.

Osebol är en by vid Klarälven i norra Värmland. I boken Osebol möter läsaren så gott som alla byns vuxna invånare, intervjuade av Marit Kapla som själv är uppvuxen där. Intervjuerna har kokats ned till lyriska vittnesmål som går rakt in i hjärtat. Läsare runt om i landet flockades till Marits läsningar som snart utvecklades till en föreställning med pianisten Martin Hederos. Hösten 2020 tilldelades boken Augustpriset.

Samtalet lyfter vikten av sammanhang, samarbete och utrymme för nytänkande på det litterära fältet. Om bokens och föreställningens tillkomst som hade varit omöjlig utan miljön i Lagerhuset där Göteborgs Litteraturhus och bokens förlag Teg publishing är beläget.

11.00 Paus

11.05
En avslutande runda
Vad tar vi med oss, fick vi med det vi hoppades, hände något oväntat, har vi lärt oss något?

11.50
… och fortsättning följer! Kort presentation av planerna och inbjudan till kommande konferens i Åmål.

12.00
Tack och adjö – och på återseende.