Stina Sundling | Digital release: Söker du här?

Stina Sundling. Fotofgraf: Tony Hult, Hoi Press.