6F949565-55BE-4C41-89B0-10AD9F65CC3E | Döda poeter och Levande poesi. Ett judiskt kontinuum.