Dubbelrelease av OEI

02 maj 2023, kl: 18:30

Arr: OEI

Dubbelrelease av OEI #98-99: Aural Poetics och OEI #100–101: GDH / fortsätta med andra medel

 

Michael Nardone (Montreal) presenterar sitt gästredigerade nummer av OEI, OEI #98–99, om ”Aural Poetics” (368 sidor).

”The domain of the aural opens, at once, on to the act of composition and on to the iterative context of a composition’s reception; it comprises embodiment(s) imbricated with an array of inscriptive practices. The works of these pages instantiate (as compositions) and contemplate (as critical texts) the differing degrees in which techniques of the body enter into dynamic relation with modes of inscription, forming a feedback loop that co-constitutes their capacities. To this degree, an aural poetics – in opposition to the vast discourse of its homonym – can evade the facile separation of an essentialized “oral” and “written,” veer away from the technological determinism and psychosocial developmental model that commentators have grafted upon this faux binary, and compel us to imagine and examine composition across artistic practices through assessing specific articulations of materials and occasion. Here, listening is manifold.” (Michael Nardone)

*

Presentationer, uppläsningar och interventioner med anledning av OEI:s jubileumsnummer, OEI #100–101: GDH / fortsätta med andra medel (496 sidor), utifrån Gunnar D Hanssons poesi och essäistik.

Medverkande: Gunnar D Hansson, Karl-Magnus Johansson & Ida Lehtonen, Paulina Blaesild, Mikael van Reis, Helena Eriksson, Nils Olsson, UKON, Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg.”GDH är den svenskspråkiga poet ur en äldre generation vars arbete OEI har haft den längsta relationen till; ett generöst, överlagrat och mångtemporalt, omvärldsintresserat och ofta hybridorienterat arbete som rymmer en mängd olikartade och sammanflätade materialtyper, former, historier och mothistorier — en bricolagepraktik som potentiellt är lika öppen som den är materiellt motiverad, produktivt osäkrande i sina spekulativa och omsorgsfullt undersökande sammankopplingar och omläsningar — återbruk, inte exploatering — av okända, bortglömda eller förbisedda texter. ”[T]rädkramningen av allt”, som en formulering lyder i Idegransöarna.”

Fri entré. Välkomna!

www.oei.nu