En berättelse i dadaistisk anda [Picabia]

15 januari 2016

Arr: Bo Ejeby förlag

Människodjur
på väg mot ingenting

Francis Picabia (1879–1953) var en av portalfigurerna i Dada-rörelsen under åren efter första världskriget. För eftervärlden är han kanske mest känd som bildkonstnär, men han lämnade efter sig en stor mängd text: manifest, tidskrifter och dikter.

Skådespelaren Jesper Söderblom och musikern Viktor Reuter tar sig an poeten Picabia och fokus ligger på det skrivna ordet som talas.

En berättelse i dadaistisk anda. Kvällen börjar 19.00.

DADA vill ingenting, ingenting, ingenting,
den gör något så att publiken kan säga:
”Vi förstår ingenting, ingenting, ingenting.”

 

Bo Ejeby Förlag