En dag om sokratiska samtal

23 november 2015

Arr: Kultur i Väst

Sveriges främsta expert på sokratiska samtal, fil dr Ann S Pihlgren håller i en kompetensutvecklingsdag, på inbjudan från Kultur i Väst. Det sokratiska samtalet är en demokratisk samtalsmetod som syftar till att utveckla tänkandet hos deltagarna och att fler ska kunna göra sina röster hörda.

Måndag 23 november 9.30-15.30.

Fri entre men anmälan krävs: christine.hellqvist@kulturivast.se.