En dag om ungdomslitteratur

06 december 2018

Arr: Kultur i Väst

– forskningen, författaren, förlagen och förmedlingen

Vad är ungdomslitteratur? Och vad är litteratur för unga vuxna? Varför ska man skriva särskild litteratur för unga? Vem är egentligen läsaren? Är det svårt att nå ut med genren? Håller framgången för young adults-böcker i sig och vad beror det i så fall på?

Ungdomslitteratur har svävande åldersgränser. Och det är oklart vem det egentligen är som bestämmer vad som är vuxen- och vad som är ungdomslitteratur. Det finns många frågor som inte har några entydiga svar. Men under denna dag kommer vi att vrida och vända på begreppet ungdomslitteratur utifrån olika perspektiv; forskarens, förläggarens, författarens och förmedlarens.

Medverkande är bland andra Åsa Warnqvist och Kajsa Bäckius (Svenska barnboksinstitutet), Åse Hedemark (ABM Uppsala universitet), Karin Lemon (förläggare Bonnier Carlsen) Ada Wester (förläggare Gilla böcker) samt författarna Helena Dahlgren, Christin Ljungqvist och Jessica Schiefauer.

Dagen modereras av Johanna Lindbäck

PROGRAM

9.00 Samling med fika

9.30 Ungdomsboken i teman och siffror
Kajsa Bäckius, bibliotekarie, Svenska barnboksinstitutet

10.00-10.45 Unga berättar – ungas syn på litteratur, läsning och bibliotek
Åse Hedemark, forskare, ABM, Uppsala universitet.

10.45-11.45 Varför ska man skriva särskild litteratur för ungdomar?
Samtal mellan Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen och författarna, Helena Dahlgren och författare samt Gunnar Ardelius, författare.

Samtalsledare: Johanna Lindbäck.

LUNCH på egen hand

13.00-13.30 Samtida svensk ungdomslitteratur – ett spännande forskningsfält
Åsa Warnqvist, forskningsledare, Svenska barnboksinstitutet.

13.30-13.40 Unga vuxna som litterär kategori
Åsa Warnqvist, forskningsledare, Svenska barnboksinstitutet.

13.40-14.40 Det litterära gränslandet mellan ungdom, unga vuxna och vuxen
Samtal mellan Ada Wester, förläggare på Gilla böcker och författarna Christin Ljungqvist och Jessica Schiefauer som också är samtalsledare.

14.40-15.00 Kaffepaus

15.00-16.00 Ungdomsboken – vem är egentligen läsaren och hur når man ut med genren?
Samtal mellan Cecilia Knutsson, publicistisk chef på Rabén & Sjögren, Annette Olsson, ungdomsbibliotekarie Mölnlycke bibliotek, och Anders Olsson, ungdomsbibliotekarie på Dynamo, Göteborgs stadsbibliotek. Samtalsledare: Johanna Lindbäck.

Dagen är gratis men oblogatorisk anmälan krävs senast den 30 november. Dagen är ett samarrangemang mellan Svenska Barnboksinstitutet, Mölnlycke bibliotek och Kultur i Väst. TILL ANMÄLAN.