förteckningen | Förteckning över några förluster: Judith Schalansky i samtal med Jenny Tunedal