judith schalansky | Förteckning över några förluster: Judith Schalansky i samtal med Jenny Tunedal

Judith Schalansky. Foto: René Fietzek