H_Martinson | En Harry Martinson-kväll i ord och ton

Harry Martinson. Bild: wikipedia commons