En kväll om politiskt sönderfall

28 november 2016

Arr: Korpen bokförlag

Trump, Brexit, ISIS. Vad är det som pågår? Krav på att stänga gränser, bygga murar, resa hinder och jaga bort flyktingar blir alltmer högröstade. Terrorism liksom terrorismbekämpning undergräver förtroendet för politiska institutioner. Europeiska Unionen hotas av sönderfall. Populister och demagoger vinner politiskt inflytande. Läs mer om boken.

Tania Kaveh och Ulf Carmesund samtalar med Erik Tängerstad om hans bok ”På flykt: en essä om politiskt sönderfall”.

Böcker. Samtal. Dryck. Tilltugg. Välkomna!
Göteborgs Litteraturhus 28 nov kl 18.