image | En kväll om utlandsresidens för konstnärer