pen 28 jan | En mångspråkig värld

Elin Anna Labba (foto: Ol-Duommá Utsi) och Dmitri Plax (foto: Alexander Mahmoud/ DN)