En sång om döden

29 oktober 2015

Arr: Sjöströmska kvartetten

I en scenisk konsert med Sjöströmska kvartetten och Schuberts stråkkvartett Döden och flickan delas existentiella tankar om det som är naturligt, men kan uppfattas så onaturligt; livets ändlighet.

Sjöströmska kvartetten vill ge rum för tanke och känslor i denna konsert, vill våga gå på djupet i funderingar som rör livets slut, vill vara så öppna och personliga som vi har mod till.

Torsdag den 29/10 kl 19 i Göteborgs litteraturhus i Lagerhuset, Heurlins plats 1! Dörrarna öppnas 18.30.