”En tänkare i tiden". Samtal om Jonna Bornemarks böcker

22 oktober 2022, kl: 14:00

Arr: C G Jungföreningen i Göteborg


Synnöve Meréus, ledamot i C G Jungföreningen i Göteborg leder ett öppet samtal om ”En tänkare i tiden”. Jonna Bornemark hjälper oss att vidga vår världsbild och människosyn liksom C.G.Jung gjorde på sin tid. Samtalet inleds med att ledamöterna i föreningens styrelse och som har läst var sin bok, berättar om vad som berört dem mest.