det omätbaras renässans | ”En tänkare i tiden” 
 Samtal om Jonna Bornemarks böcker