Ett frihetligt manifest

03 november 2019

Arr: Korpen förlag

Fri entré. Tid kl 11.00

Johan Lönnroth presenterar och svarar på frågor med utgångspunkt i boken Den Tredje Vänstern (Korpen 2017) som han skrivit tillsammans med Ann-Marie Ljungbergs, Jimmy Sand.

Lönnroth jämför boken med Bhaskar Sunkaras Socialistiska Manifest, som han presenterar på vänsterdagarna i Göteborg och svarar på frågor om vad han benämner som ”Ett Svenskt Frihetligt Socialistiskt Manifest”.