Falskpost

19 maj 2022, kl: 18:00

Arr: Litterär gestaltning Göteborgs universitet

Har du hittat ett brev i en biblioteksbok? Isåfall kan det komma från oss. Vi har nämligen placerat ut brev i olika bibliotek, främst i Göteborg men också i Alingsås och Malmö.

Genom läsandet rör vi oss mellan det individuella och det gemensamma. Har du någon gång velat inleda samtal med andra biblioteksbesökare? Kanske ser du en läsare böjd över din favoritbok och önskar att du vågade gå fram och störa. Biblioteken är en mötesplats dit alla är välkomna. Ändå är läsandet en ensam syssla. Man lånar sin bok, går hem och sätter sig för sig själv i soffan och läser. Det finns en skönhet i denna ensamhet. Men önskar du inte ibland att det fanns någon som ville lyssna till dina tankar?

Vi skriver till dig eftersom vi vill inleda en dialog genom litteraturen, genom tid, rum och bläck. Du är inte ensam i din saknad och längtan. Vi vill nå dig med våra tankar och vi hoppas att du vill nå oss med dina. Ditt läsande är betydelsefullt. Vi lever i en tid där allting ska gå fort och det inte längre kommer några brev på posten. Men via brevet går det att uttrycka sånt man annars inte kan, det bygger på förtrolighet, ett intimt tilltal. Det tar tid att skriva brev och så fort det är postat längtar man efter ett svar.

Vi är studenter på Kandidatprogrammet i Litterär gestaltning på HDK-Valand. Ni är alla välkomna till vårt evenemang på Göteborgs Litteraturhus den 19 maj där vi kommer läsa våra brev för er.

Vi slänger ut falskpost i havet och hoppas på ett svar.

Läs alla breven här: falskpost.tumblr.com

En av läsningarna under kvällen sker med ackompanjemang på oud av Jonas Pour Mozaffar från bandet Seyyah – lyssna på en nyskriven låt här.