Festival Illegal: om vård för papperslösa

09 november 2016

Arr: Ingen Människa Är Illegal Göteborg

Förra hösten fyllde Festival Illegal en hel vecka med föreläsningar, musik, samtal, workshops, teater, poesi och dans. Det blev en fantastisk fin festivalvecka, som lyckades tända en liten glimt av ljus i mörkret. Festival Illegal blev efter detta nominerade till ett pris på Faktumgalan.

Denna höst fokuserar festivalen på, och lyfter, det som nätverket arbetar främst med. De som är osynliga i samhället och synliga i det parallella samhället. De o/synliga.

Förläsning på ämnet Vård för papperslösa av Anne Sjögren, sjuksköterska som arbetat med frågan sedan 1998 och är en av Rosengrenska stiftelsens grundare. År 2010 tilldelades hon Stieg Larsson-priset.

Anne kommer att tala om:

  • Allas rätt till en jämlik vård
  • Vilka som hamnar utanför och varför det sker
  • Hur personer som jobbar inom vården lyckats tjata sig till en bättre, men ännu inte bra lag
  • Vad vi kan göra i nuläget

 

Efter föreläsningen kommer det finnas tid för frågor.

Extrainsatt programpunkt:
Den iranska författaren Samira Motazedi läser texter om sin vardag som ”papperslös” flykting i Sverige.

Samira kommer att läsa på farsi och texterna kommer att översättas till svenska av Linn Hansén.

Samira Motazedi är född och uppvuxen i Iran. Efter att ha dömts till döden för brott mot den islamiska regimens regelsystem kom hon till Sverige och sökte asyl 2012, en ansökan som avslogs i maj 2013. Sedan dess har hon stridit för att Migrationsverket ska ompröva hennes ärende och samtidigt skrivit om den svenska asylprocessen och om den islamiska regimen i Iran, på den här bloggen och i andra medier.

2014 prövade Migrationsverket Samiras ärende igen, denna gång baserat på hennes verksamhet som skribent. I maj 2015 fick hon återigen avslag och hotades av utvisning. Efter ett beslut i Migrationsdomstolen är Migrationsverket nu ålagda att ompröva Samiras ärende. Något beslut har ännu inte fattats.

Tid för båda programpunkterna: 18.00 – 20.00

För hela festivalprogrammet se HÄR

 


Festival Illegal: Festival Illegal är en festival skapad av nätverket Ingen Människa Är Illegal Göteborg. Syftet med festivalen är att med olika former av kulturyttringar som medel föra en öppen diskussion kring rasism samt belysa asylrättsfrågor och sprida information om hur Sveriges och Europas migrationspolitik egentligen ser ut. Festival Illegal uppmuntrar även till donationer till nätverket Ingen Människa Är Illegal. Nätverket har inga administrativa avgifter och alla insamlade pengar går oavkortat till papperslösa människor i Göteborg i behov av stöd.