Festival Illegal: Hopp och motstånd

09 november 2017

Arr: Ingen människa är illegal

För tredje året i rad bjuder nätverket Ingen Människa är Illegal till en politisk festival – denna gång med temat Hopp. Torsdagen den 9 november kl. 17.30-20.00 bjuder festivalen in till poesiläsningar och ett panelsamtal om hopp och motstånd. Varmt välkomna!

 

 

Poesiläsning med Nicole Nilofar Sepehri

Nicole Nilofar Sepehri är 23 år, bor och verkar i Göteborg. Hon studerar beteendevetenskap och skriver poesi och har en törst för språk och berättelser. Kvällen inleds med diktläsningar: poesi som är rå, ärlig, blottläggande – men innehåller också varma stråk.

 

Panelsamtal: Samtal om hopp och motstånd

Representanter från fem olika projekt eller organisationer samtalar kring hur vi kan skapa hopp, vad vi kan lära av varandra och hur vi kan bjuda motstånd mot den allt hårdare migrationspolitiken. Medverkande är: Mosaikfabriken, Cykling för alla, Att komma till ön med skatten är inget äventyr, Agape, Rätt Fram. Moderator: Zara Salahi.

 

PRESENTATIONER

Mosaikfabriken är ett stadsdelsutvecklande integrationsprojekt. Under konstnärlig ledning får deltagarna arbeta med mosaiker som sedan installeras i bostadsområdet. Genom att deltagare sätter sina avtryck i offentligheten stärker vi bandet mellan invånare och stadsdel.

 

Cykling för alla: Att lära sig att cykla som vuxen är ett viktigt och modigt steg att ta. I Sverige har de flesta chansen att kunna lära sig cykla som barn. Den här friheten är inget man ens tänker på. Att kunna röra sig fritt, transportera sig gratis, oberoende, vart som helst. På jobbet, på fritiden. För hälsan, för miljön, för familjen, för ekonomin. Så många vuxna kommer till vårt land idag utan att ha fått lära sig och har stort behov av denna frihet.

 

”Att komma till ön med skatten är inget äventyr” är ett projekt där nära hundra barn har skrivit poesi om krig, flykt och att börja ett nytt liv i ett nytt land. Under många skrivarworkshops i både Sverige och Syrien har barn med olika bakgrund satt ord och skapat poesi av sina tankar, funderingar och erfarenheter om hur det är att fly, vad vänskap betyder, om tiden, belägringen, fredsduvan och språk.

Gävles Unga en ideell förening som driver ett projekt i ett nära samarbete med Länsmuseet i Gävleborg och Röda korset. Författarna Baree Khalil och Tomas Jacobsson har skrivit och drivit igenom projektet tillsammans med flera volontärer i Sverige och Syrien.

 

Agape är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation som jobbar för ensamkommande barn och ungdomar. Organisationens främsta uppdrag är att erbjuda stöd för barn som blivit utvisade, åldersuppskrivna eller flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år. Agape bedriver verksamhet i Göteborg med omnejd och erbjuder bland annat fritidsaktiviteter, samtalsstöd och hjälp att strukturera vardag och skolgång.

 

RÄTT FRAM är ett utbildningsprojekt som drivs av MiM Kunskapscentrum med finansieringsbidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Projektet går ut på att skapa en arena för dialog mellan ensamkommande unga och representanter från bland annat utbildningsväsendet, arbetsmarknaden, civilsamhället och politiken.

 

Poesiläsning med Linda Ghaderi

Linda Ghaderi debuterade med poesisamlingen The Silent songs i april 2016 och är nu aktuell med den andra delen Ode to Destiny i serien Pocket Poetry for Moments of Despair. Bland många olika yrken har Linda bl.a arbetat som sorg och förlustterapeut och diplomerad terapeut inom tillämpad Kinesiologi.

Hon har varit säkerhetschef på Casino Cosmopol och Security Agent American Airlines såväl som studerat kreativt skrivande, filosofi och teologi vid Universitetet. Hennes poesin rör sig i de existentiella sfärerna och går från mörker till ljus

 

Kvällen har fri entré, men skänk gärna en slant till nätverket – alla inkomster går oavkortat till papperslösa.