Dokumentärfilmsvisning och panelsamtal om maskulinitetsnormer

03 december 2015

Arr: Män för Jämställdhet

Män för Jämställdhet bjuder in till filmvisning med efterföljande panelsamtal

THE MASK YOU LIVE IN (USA, 2015)
Filmskaparen Jennifer Siebel Newsom undersöker hur trånga maskulinitetsnormer formar och skadar pojkar och män och hur det påverkar samhället i stort. Hon samtalar med såväl unga som experterisens professorer och sakkunniga, vilket ger en bred bild av hur läget i dagens USA är. Läs mer om filmen här

Efter filmen hålls ett panelsamtal med personer som tänkt mycket på och dagligen arbetar med dessa frågor på olika sätt. Kom och lär dig mer, lyssna, se, tänk och diskutera!

kl 18-21

Fri entré