Filosofisemiarium: Från beskrivning till spekulation

11 mars 2024, kl: 18:00

Arr: GFFP - Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys

Välkommen att ansluta till GFFP:s filosofiseminarium. Det kommer under våren att fortsätta på höstens tema: fenomenologi. Under kommande månader behandlas nyare texter och komma närmare den franskspråkiga fenomenologin.

Seminariet består av fyra träffar, med följande datum och teman:

12 feb: Reiner Schürmann: ”I morgon mångfalden: att läsa Heidegger bakifrån”
11 mars: Maurice Merleau-Ponty: ”Köttet”
15 april: Luce Irigaray + gästföreläsare: TBA
13 maj: Quentin Meillassoux: ”Oförnuft, kausalitet och hyperkaos”

Avgift: 200kr för medlemskap i föreningen + 200kr för själva seminarieserien (du behöver bli medlem för att delta).
För anmälan och frågor, mejla till filosofi@gffp.se

Eventet på Facebook