Föreläsning: Göteborgs Psykoterapi Institut 50 år

18 april 2024, kl: 18:30

Arr: Göteborgs Psykoterapi Institut

Föreläsning
Göteborgs Psykoterapi Institut 50 år

“Att gå igenom erfarenheter – om den psykoterapeutiska processen”
En föreläsning om psykiskt lidande och den psykoterapeutiska kuren.

Johan Eriksson
Privatpraktiserande psykoanalytiker, leg psykoterapeut och docent i teoretisk filosofi. Ansvarig utgivare för Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur. Verksam i Stockholm.

Johan är författare till boken Psykoanalysens filosofi, en essä som låter Freuds psykoanalys gå i dialog med fenomenologin och existensfilosofin för att reda ut frågor som: Vad är det för begrepp om psyket som ligger bakom psykoanalysens sätt att tänka kring det psykiska livets utveckling, problematik och inre dynamik?

Tid: 18 april kl 18.30 – 20.30
Plats: Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset Heurlins plats 1
Anmälan: adm@gpsi.se eller 031-711 19 29, Pris 150 kr