Författarkväll med Muharem Bazdulj

28 september 2017

Arr: Una förlag

Välkomna på en författarkväll Muharem Bazdulj!

18.00 torsdagen den 28 september

 

Muharem Bazdulj, född i Travnik, Bosnien-Hercegovina, och har studerat engelska och engelsk och amerikansk litteratur vid universitetet i Sarajevo.

Hans romaner är publicerade i Bosnien och översatta till tyska, engelska och polska  — och hans essäer till än fler andra språk. Muharem Bazdulj är även översättare och har översatt Paul Auster, Salman Rushdie, Josif Brodski, Philip Larkina,Williama Butler Yeatsa och Richard Wilbur till bosniska.

Utöver sitt eget skrivande och översättande medverkar han regelbundet i olika tidskrifter och tidningar, och sitter i redaktionen för Tvrdja, tidskrift för teori, kultur och visuell konst (Zagreb).