Författarsamtal om Vad ska vi med skolan till?

22 mars 2022, kl: 18:30

Arr: GÖTEBORGS LITTERATURHUS & MINERVA

Vi måste inte ha en skola. Det kan vara nyttigt att tänka den tanken ibland så vi kommer ihåg att vi bestämmer själva vad vi ska ha skolan till och hur den ska fungera, menar författaren Eva-Lotta Hultén.
Hon förespråkar en skola som i högre utsträckning stimulerar och utvecklar eleverna som hela människor och som bland annat arbetar ämnesöverskridande, ger mer inflytande till elever och lärare och bygger demokrati, gemenskap och mening.

Eva-Lotta Hultén är författare och journalist som länge skrivit om skolan för bland andra GP, DN, Sveriges Radio och Lärarförbundets olika tidningar. I detta samtal med Olav Fumarola Unsgaard berättar hon om sina slutsatser och tankar och om bokens upplägg och tillkomst.

Ett samarbete med Minerva, fackförfattarsektionen inom Sveriges Författarförbund.