Förlagsmåndag på Göteborgs Litteraturhus – Tema: redaktörens roll

16 mars 2020

Arr: Förvaltningen för Kulturutveckling (fd Kultur i Väst) och Göteborgs Litteraturhus

Måndag den 16 mars kl 13.00 – 16.30 på Göteborgs Litteraturhus – Tema: redaktörens roll

Vi fortsätter våra branschträffar- denna gång fördjupar vi oss i redaktörsrollen.

Kan man säga att redaktören är branschens osjungne hjälte? Ja, kanske… det är den ”osynliga” handen, med absolut språkkänsla, som gör en text läsbar och intressant och som får allt att hänga ihop. Men vad ligger bakom ett gott redaktörskap? Hur arbetar en redaktör?

Vi har bjudit in Erik Titusson och Klara Bjelkenäs från Lilla Piratförlaget som kommer att samtala med oss om redaktörsrollen, och med lite extra tyngd på litteratur för barn och unga.

13.00 – 13.40 – Från manus till bok: processen
13.40 – 14.20 – Att redigera bild och text: Bilderboken
14.20 – 14.40 – PAUS
14.40 – 15.40 – Redaktörens roll: att förvalta och förädla
15.40 – 16.30 – Frågestund/Diskussion

Förlagsmåndag är i första hand riktad till förlag, tidskrifter och medlemmar i Göteborgs Litteraturhus.

Fri entré, men det är ett begränsat antal platser och anmälan görs senast den 13 mars per mejl till Eva på eva.fred@vgregion.se eller Anders på anders.teglund@www.goteborgslitteraturhus.se

Välkomna!