correcting-1870721__340 | Förlagsmåndag på Göteborgs Litteraturhus – Tema: redaktörens roll