FÖRSÖK MED ETT ÅRHUNDRADE

15 april 2019

Arr: Bo Ejeby förlag

Tid: 19.00. Entré 100 kr. Inget förköp. Begränsat antal sittplatser. Dörrarna öppnas 18.30.

Ett hörspel med fyra röster, kör och instrumentalist som gestaltar ett texturval ur Göran Tunströms postumt utgivna roman ”Försök med ett århundrade”. Musiken hämtas från 1600-talet och integreras med en förhöjd, poetisk text.
Texturval och regi: Henric Holmberg
Kör: Göteborgs Kammarkör
Piano och synth: Harald Svensson
Röster: skådespelarna Maria Hörnelius och Linus Tunström samt körmedlemmarna Ingvar Grimberg och Jenny Hostetter
Ledning: Gunnar Eriksson

Arrangemang: Göteborgs Kammarkör och Bo Ejeby Förlag