Förstå Afganistan

21 februari 2019

Arr: Svenska Afganistankommitén

Att förstå ett land. Ett folk. En kultur. Är det möjligt? Hur väl förstår vi ens vårt eget land och oss själva? Särskilt i tider av förändringar med oro för världen och vår framtid, hjälper kunskap oss att möta verkligheten och förstå vår omvärld.

 

Svenska Afghanistankommittén presenterar en ny bok, Förstå Afganistan, där flera olika författare belyser landet Afghanistan. Boken ger kunskap om landets historia och kultur såväl som aktuella politiska, social och ekonomiska förhållandena. Den bidrar till att förstå bakgrunden till konflikten i Afghanistan, och de pågående försöken att skapa fred i landet. Bakgrunden till den stora migrationen från Afghanistan får också sin belysning.

Boken presenteras genom ett samtal mellan en av bokens författare, Sari Kouvu, Docent i Internationell Rätt, Göteborgs Universitet och Co-Direktor för Afghanistan Analysts Network och Abdurrahman Toryalay, medlem av Svenska Afghanistankommittén.

Torsdagen den 21 februari kl 18.30- 20.30

Fri entré, välkommen!