Foucault och sanningssägande

19 maj 2015

Arr: Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys

Vad innebär det att tala sanning och under vilka omständigheter är det möjligt att göra det? Hur kan vi förstå sanningssägande som aktivitet och handling? I samband med att Tankekraft fortsätter publicera filosofen Michel Foucaults föreläsningar från Collège de France får vi stifta bekantskap med Foucaults sena tänkande. Detta innebär en undersökning av subjektets möjligheter att konstituera sig själv och på så vis bli mer än en effekt av rådande normer och diskurser. Genom att upprätta ett visst förhållande till sig själv och till sanningen omformar och skapar det moraliska och politiska subjektet sig själv.

Medverkande: Karl Lydén, kritiker och översättare. Han har tidigare översatt Foucaults ”Samhället måste försvaras” (Tankekraft förlag 2008), och skrivit för Kunstkritikk, OEI och Dagens Nyheter.

Entré 50 kr

Tisdag 19 maj 2015 kl. 19:00