Från Strindberg till Storytel. Samtal mellan Julia Pennlert & Mats Malm

02 juni 2021, kl: 18:00
Sänds via: Facebook Live


Arr: Göteborgs Litteraturhus, Föreningen Lagerhuset & Bokförlaget Daidalos

Den kommersiella ljudboken har med stora kliv gjort intåg på den svenska bokmarknaden. Men det faktum att allt fler väljer att tillägna sig litteratur genom en mobiltelefon och ett par hörlurar på samma gång som de pendlar till jobbet, tränar eller lagar mat har också lett till intensiv diskussion. Det är tydligt att ljudbokens framväxt kan kopplas till samhällets digitalisering i en mer generell bemärkelse, samtidigt som den synliggör relationen mellan text och teknologi, litteratur och livspussel.

Hur ska vi förstå detta? Ett samtal mellan antologins redaktör Julia Pennlert samt skribenten och ständige sekreteraren i Svenska Akademien Mats Malm. Samtalsledare är Olav Fumarola Unsgaard.

Boken är redigerad av Julia Pennlert och Lars Ilshammar, som också svarar för antologins inledning. För övriga texter svarar Karl Berglund, Cecilia Björkén-Nyberg, Annelie Bränström Öhman, Henrik Fürst Patrik Hedenius, Mats Malm, Jerry Määttä, Malin Nauwerck, Andreas Nyblom, Anders Ohlsson, Tobias Olofsson, Ylva Sommerland, Ann Steiner, Johan Svedjedal och Sara Tanderup.

Omslag och illustration Nils Pennlert.