Friedrich Kittler, medierna och universitetet

13 april 2016

Arr: Göteborgs förening för psykoanalys och filosofi

Teknik – bortom optimism och misstro
– en föreläsningsserie i tre delar

Friedrich Kittler betraktas idag som en centralfigur i de senaste årtiondenas så kallade mediala vändning inom tysk humaniora. Med inspiration från bland annat fransk filosofi, främst Michel Foucault, lade Kittler grunden för nya uppfattningar om kultur, historia och estetik. Han blev också ifrågasatt och hans arbeten blev föremål för häftiga debatter. Thomas Karlsohn ger i sin föreläsning en introduktion till Kittlers tänkande samtidigt som han diskuterar mottagandet av det inom ett universitetsväsende i förändring.

Kvällens föreläsare:
Thomas Karlsohn, docent i idéhistoria vid Uppsala universitet.

Moderator: Tobias Wessely, psykolog.

Kl 18.30
Fritt inträde


Tekniken kan ses som ett bevis på människans överlägsna förmågor och makt att betvinga naturen. Samtidigt förknippas den med atombomben och med apokalyptiska hot om människans undergång. Den filosofiska utmaningen i att närma sig tekniken ligger i att röra sig bortom dessa ytterligheter av optimism och misstro. Vad är teknik egentligen och hur kan vi förstå dess relation till människan och vår värld? Elden, skriften, teleskopet, järnvägen, datorn, skall dessa tekniska fenomen främst förstås som redskap och hjälpmedel genom vilka vi förverkligar våra drömmar, eller är det snarare tvärtom: att tekniken orsakar våra begär?

Läs mer om Göteborgs förening för psykoanalys och filosofi HÄR