Göteborgsandan 2.0

04 september 2021, kl: 12:30
Sänds via: Frihamnsdagarnas tv-kanal


Arr: Författarcentrum Väst, Göteborgs Litteraturhus och Jonsereds herrgård Göteborgs universitet

Kramad, nedskälld och dödförklarad i omgångar. Göteborgsandans idé om samarbete mellan politik och lokalt näringsliv har under många år präglat staden. Men vad är egentligen en ”göteborgsanda”? En fråga som har aktualiserats i samband med Göteborgs stads ansökan om Göteborg ska bli en UNESCO City of Literature.

Inom staden finns både stor vilja och förmåga till samarbete. Detta har blivit tydligt när stad, region, universitet, näringsliv, intresseorganisationer och civilsamhälle har samverkat kring Göteborgs stads ansökan om Göteborg ska bli en UNESCO City of Literature. Tillsammans skapade aktörerna inte bara en ansökan, utan ur samverkan växte även en ny modell för tvärsektoriellt samarbete fram. Är det dags för en ny Göteborgsanda? Hur ser den i så fall ut, och vad vill den åstadkomma?

Medverkande:
YLVA GUSTAFSSON, VGR, Regionutvecklare – Film och litteratur
FRIDA EDMAN, chef Bokmässan Göteborg
OLAV FUMAROLA UNSGAARD, programansvarig Göteborgs Litteraturhus
LINDA JOHANNESEN projektledare Stadsledningskontoret Göteborgs Stad,
LENA ULRIKA RUDEKE verksamhetsansvarig Jonsereds herrgård Göteborgs universitet.

Moderator: HANNA JEDVIK författare, kulturjournalist och programsamordnare Jonsereds herrgård Göteborgs universitet.

Arrangörer: Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan Göteborg, Göteborgs Litteraturhus, Författarcentrum Väst

Du kan ta del av seminariet antingen på plats vid Bananpiren i Göteborg eller digitalt: Frihamnsdagarna.se