Release: En plats i staden. Göteborgs judiska artonhundratal

09 oktober 2023, kl: 17:00

Arr: Bokförlaget Korpen

Hur kan människor leva tillsammans i en stad även med skillnader vad gäller geografiskt ursprung, traditioner och religion?

I tjugo kortare och längre kapitel belyses i denna antologi såväl judisk historia som Göteborg historia under 1800-talet. Göteborg har ända sedan grundandet varit en mångkulturell stad. I historieskrivningen brukar holländarna som byggde staden, de många tyska köpmännen och de brittiska entreprenörerna nämnas. Men Göteborg har också en lång och innehållsrik judisk historia, inte minst under 1800-talet då judar var högst delaktiga i stadens ekonomiska, kulturella och politiska liv. Plats i staden lyfter fram en för många okänd berättelse om judisk invandring och integration i staden.

Frågor om relationer mellan invandrare och mottagarsamhälle är i dag aktuellare än någonsin. Den judiska invandringen till Sverige har pågått under olika historiska skeden och har också nästan alltid mött motstånd, ibland med uppenbart främlingsfientliga argument. Boken bidrar med historiska perspektiv på frågor som är aktuella även i vår samtid.

Medverkar gör bokens författare Karin Brygger, Jens Carlesson Magalhães, Jan Christensen, Kenneth Hermele, Daniel Leviathan, Aviva Scheiman samt Pia Lundqvist som är bokens redaktör.

Moderator för kvällens samtal om boken är Staffan Granér, Lektor i ekonomisk historia.