Göteborgs Litteraturhus på Bokmässan Play

27 september 2020

Arr: Göteborgs Litteraturhus, Bokmässan, Jonsereds Herrgård, Borås Tidning

I år blir Göteborgs Litteraturhus en scen på Bokmässan Play!

På Göteborgs Litteraturhus scen möter du författare, redaktörer, forskare, poeter – många med koppling till Göteborg – i samtal om nya böcker och aktuella frågor som knyter det personliga till det gemensamma. Programmet är skapat tillsammans med Jonsereds herrgård Göteborgs universitet, Borås tidning och Bokmässan. Alltsammans strömmas live på bokmassan.se men går att se också i efterhand.
Välkomna!

 

PROGRAM SÖNDAG 27 SEPTEMBER

12.00–12.40 Judiska salongen: Flykten till Marstrand.

I november 1969 placerades en grupp polska judar i ett flyktingläger på Marstrand. Anna Grinzweig Jacobsson, som skrivit repor­tageboken Flykten till Marstrand var sex år gammal när hon kom till ön. Detta är utgångs­punkten för ett samtal med Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Mode­rator: Karin Brygger.
Arr: Jonsereds herrgård Göteborgs universitet, Göteborgs Litteraturhus

12.50–13.20 Allt om samlade verk. 

Lydia Sandgren i samtal med författaren och redaktören Martina Lowden om vårens mest omtalade debut. Samlade verk utspelar sig i Göteborg och är en episk roman om kärlek, vänskap, konst, klass och familjeband.
Arr: Göteborgs Litteraturhus, Albert Bonniers förlag, Bokmässan

13.30–14.10 I coronapandemins tid. 

På vilka sätt har coronapandemin påverkat värl­den och våra sätt att förstå oss själva? Med Per-Magnus Johansson, idéhistoriker och psykoanalytiker, Cecilia Verdinelli, läkare och skribent samt Ann Ighe, redaktör för tid­ skriften Ord&Bild. Moderator: Lena Ulrika Rudeke.
Arr: Jonsereds herrgård Göteborgs universitet och Tidskriften Ord&Bild


14.20–14.50 Vi är Orlando.

På nattklubben Pulse i Orlando mördades 49 människor. Ge­nom att tala med överlevande, anhöriga och andra berörda i Orlando skildrar Johan Hilton en stad och ett land i tiden före, under och efter kata­strofen. Här intervjuas han av Lena Kvist.
Arr: Natur & Kultur, Borås Tidning, Göteborgs Litteraturhus

15.00–15.40 Gläntas verktygslåda. 

Tidskriften Glänta har satt samman en verktygs­låda för 2020-­talet. Redaktör­erna Matilda Amundsen Bergström, Göran Dahlberg och UKON diskuterar och testar hur verktygslådan kan användas tillsammans med Eva Löwstedt och Tormod Otter Johansen.
Arr: Tidskriften Glänta

 

15.50–16.30 Därför talar alla om James Baldwin. 

James Baldwin behandlade i sitt författarskap teman som rasism, segregation och för­tryck. Vad har Baldwins verk för betydelse för vår egen tids litterära och politiska klimat? Med Johannes Anyuru och Aleksander Motturi. Modera­tor: Ann Ighe.
Arr: Tidskriften Ord&Bild

16.40–17.20 Swedish kind of love? 

Enligt den svenska idén om kärlek förväntas vi vara självständiga och älska egentid, samtidigt som normen om parrelationer och kärn­familj är dominerande. Men finns det ens någon självvald ensamhet? Med författaren Malin Lindroth, filosofen Bengt Brülde och Peter Jansson, psykoanalytiker. Mo­derator: Lena Ulrika Rudeke.
Arr: Jonsereds herrgård Göteborgs universitet

 

17.30–18.10 Att debutera 2020. 

Runt etthundra förfat­tare debuterar skönlitterärt på svenska, varje år. Hur ser villkoren ut, vad kan de nya författarna hoppas på och vad fruktar de? Med Donia Saleh, Valerie Kyeyune Backström och Johan Espersson. Mode­rator: Lena Kvist, kulturchef Borås Tidning.
Arr: Borås Tidning

 


18.20–19.00 Osebol – röster och toner om en by. 

Den Augustprisvinnande och polyfona långdikten om byn Osebol kommer nu också som musik i form av ett LP ­album. Hur blev verken till, och hur låter de? Ett samtal som avslutas med smakprov från det aktuella albumet. Med Marit Kapla, Martin Hederos och Anders Teglund.
Arr: Göteborgs Litteraturhus