Göteborgs poesifestival på Oceanen

28 oktober 2023, kl: 18:00

Arr: Göteborgs poesifestival

”Konsterna avspeglar, om vi får tro Kandinsky, ”det stora mörkret där först ingenting låter sig urskiljas”. För att finna vår väg därur måste vi söka, måste vi efterforska och höra ”klang”.
Om vi tillåter oss att prova, om vi ger det ett försök, för att se huruvida delar ur dennes egenartade modernism än står pall?
… och Citykyrkan är vacker för att alla sjunger, både de som kan och inte kan, för att den enes ton tar vid där den andres slutar, för att den enes röst skär sig mot dess granne, för att de låter oense trots att de inte är det och för att en tenors vilja bryter fram ur de många.”

       – Ur Klangspel, en försommardag 1999, av Houssin Vennberg Sninate & Bereket Hailemariam

Göteborgs poesifestival tar i år plats på Kulturhuset Oceanen vid Stigbergstorget. Med läsningar ur aktuella böcker, samtal, musik & performance utforskar vi religionens plats i samtidspoesin. Har något gudomligt hittat in där?

Två poeter fick uppdraget att skriva ett verk särskilt för årets festival och skapade Klangspel, en försommardag 1999.

Dessutom uppmuntras nya röster att ta plats på festivalens litteraturscen; därför har vi bjudit in ett antal ännu inte utgivna poeter att läsa under kvällen.

Inträde: 200 kr, halva priset för studenter
Varmt välkomna!

OBS! Poesifestivalen äger rum på Kulturhuset Oceanen, Stigbergstorget.

* * *

Program:

18.00 Dörrarna öppnar
18:30 Klangspel, en försommardag 1999, med Houssin Vennberg Sninate & Bereket Hailemariam.

Paus

Läsningar med Ylva Gripfelt, Lejla Cato & Sandra Jerkérus
Samtal med Elise Ingvarsson & Sara Hallström, i samarbete med Since You Asked

Paus

Läsningar med Mimounah Alma Ljung, Ebba Blåder, Channa Riedel & Thea Birde

22.00 Musik med Sebastian Ljung, Harald Jansson, Anton Andersson & Jacob Stahre ValfridssonGöteborgs poesifestival 2023 är curerad av poeten Mimounah Alma Ljung.

 


Göteborgs poesifestival arrangeras med oumbärligt stöd från Göteborgs stad & Svenska Akademien.