Gräv där du står

26 september 2018

Arr: Göteborgs universitet, inst för Kulturvetenskap

”Historien är viktig därför att resultatet av den finns fortfarande kvar. Det förflutna ger fortfarande avkastning. Det förflutna ger fortfarande makt”. (Sven Lindqvist, Gräv där du står)

Det är nu 40 år sedan Sven Lindqvist publicerade boken Gräv där du står. Boken gav upphov till en intensiv debatt och inspirerade till en mängd studiecirklar. Idag spelar boken en undanskymd roll när Lindqvists författarskap lyfts fram. Med detta samtal vill vi lyfta fram och aktualisera bokens relevans för vår samtid.

MEDVERKANDE
Stefan Jonsson professor vid Linköpings Universitet. I våras publicerade han boken Sanningskonst. Samtal om ett författarskap tillsammans med Sven Lindqvist.

Astrid von Rosen, docent i konstvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Catharina Thörn, docent i kulturstudier vid Göteborgs Universitet.