Gudomliga komedier: Humor och genus

26 maj 2021, kl: 19:00
Sänds via: Gläntas facebooksida


Arr: Glänta

I det nyutgivna trebandsverket Gudomliga komedier går Ola Sigurdson i dialog med en rad filosofer, författare, och teologer ur historien för att närma sig de stora frågorna kring människans relation till humor genom tiderna. Vid tre livestreamade tillfällen framöver kommer Ola samtala med humorintresserade personer, som alla bidrar med varsin vinkel på varsin volym.

 Denna kväll kommer idéhistorikern Cecilia Rosengren för ett samtal om den första volymen, som behandlar tiden från antiken till renässansen. Om Aristoteles framhöll vikten av att behålla sin självbehärskning, betonade renässanstänkarna att människan är ett dåraktigt väsen som måste skratta åt sig själv. Kvällens samtal kommer också att handla om humor och genus. Varför verkar det finnas så få kvinnor under antiken och medeltiden som skrev antingen humoristiskt eller om humor? Var existerar de för- och tidigmoderna spåren av det kvinnliga skrattet?

Cecilia Rosengren är docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar bland annat om tidigmoderna kvinnliga filosofer som Anne Conway och Margaret Cavendish.

Samtalet livestreamas från vår scen och det kommer finnas möjlighet att chatta in frågor.

Välkomna!