Gudomliga komedier: Humor och ironi

31 maj 2021, kl: 19:00
Sänds via: Gläntas facebooksida


Arr: Glänta

I det nyutgivna trebandsverket Gudomliga komedier går Ola Sigurdson i dialog med en rad filosofer, författare, och teologer ur historien för att närma sig de stora frågorna kring människans relation till humor genom tiderna. Vid tre livestreamade tillfällen framöver kommer Ola samtala med humorintresserade personer, som alla bidrar med varsin vinkel på varsin volym.

Denna kväll kommer litteraturvetaren Katarina Båth att samtala med Ola utifrån den andra volymen, som behandlar romantiken, och då framför allt den tyska. Katarina är litteraturvetare och disputerade vid Uppsala universitet 2017 på en avhandling med titeln Ironins skiftningar – jagets förvandlingar. Denna kväll kommer samtalet bland annat att handla just om humor och ironi. Vilka var romantikerna och vad var deras relation till humor och ironi? Var de ens särskilt roliga? Är det möjligt att tala om en romantisk humor?

Samtalet livestreamas från Göteborgs Litteraturhus scen och det kommer finnas möjlighet att chatta in frågor.
Välkomna!